Tidsskrift


Vårt medlemsblad, Tidsskrift for Norsk dyrepleier- og assistentforening, sendes ut til våre medlemmer 4 ganger i året.

Eksempler på tidligere utgaver av Tidsskriftet kan du lese her:

- 2015, TS nr 1 februar.
- 2017, TS nr 1 februar.
- 2023, TS nr 2 juni.