Dyrepleier

Dyrepleierutdannelsen i Norge

Dyrepleierutdannelsen i Norge er relativt ny med tanke på andre profesjoner. Det første kullet dyrepleierstudenter ble tatt opp ved Veterinærhøgskolen i 1994. Da var utdannelsen 1-årig, utdannelsen ble utvidet til 2-årig i 2003.

I 2015 ble dyrepleierutdannelsen utvidet til en 3-årig bachelorutdannelse. Utdannelsen kan tas ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås eller ved Universitetet i Nord (Bodø).

Dyrepleierstudenter som starter på utdannelsen til dyrepleier i Norge, høsten 2024 eller senere vil bli løpende vurdert i forhold til skikkethetforskriften under hele studietiden for mer informasjon om dette se her.

Dyrepleierutdannelsen ved NMBU er ACOVENE godkjent som er en frivillig akkreditering for dyrepleierutdannelser i Europa.

Copyright NDAF 2023

Tittelbruk dyrepleier

For å kunne benytte tittelen dyrepleier må man ha fått godkjent sin utdannelse og fått autorisasjonsbevis fra Mattilsynet. Dyrepleier er autorisert dyrehelsepersonell.  

Dyrepleierne fikk sin tittel beskyttet i 2003 og dette er regulert i Forskrift omdyrepleiere.

Vi minner om at tittel som veterinærassistent, dyrlegeassistent, dyrepleieassistent osv. ikke er lov å benytte da dette er en blanding av titler som er beskyttet og skal benyttes av personer som har lisens eller autorisasjon som veterinær eller dyrepleier. En slik blanding kan gjøre lekpersoner og andre usikre på kompetansen til personen som benytter tittelen og dermed ulovlig. Veterinærassistent viser til veterinærstudenter på midlertidig lisens som går i veterinærassistent tjeneste.  

 

§ 16.Bruk av beskyttet tittel –Dyrehelsepersonelloven

Bare den som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning i medhold av denne loven, har rett til å benytte slik tittel som er fastsatt for vedkommende gruppe av dyrehelsepersonell. Unntakgjøres for veterinærer som har rett til å arbeide midlertidig som dyrehelsepersonell uten norsk autorisasjon. 

Dyrehelsepersonell som ikke er veterinærer, men som har rett til å arbeide midlertidig som dyrehelsepersonell uten norsk autorisasjon, skal benytte sine utenlandske titler. 

Andre må ikke benytte titler eller annonsere virksomhet på en slik måte at det gir eller er egnet til å gi inntrykk av at vedkommende har en bestemt autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning 

Informasjon om veterinærassistent tjeneste.

Arbeidsområder

Dyrepleiere jobber ofte på dyreklinikker, dyresykehus, forsøksdyravdelinger, kenneler, utstyrsfirma, dyrebutikker, dyreforsikringer eller innenfor akvakultur.

Dyrepleiere er blant annet opplært i kundebehandling, dyrevelferd, prøvehåndtering, stell og pleie av friske samt syke dyr, sykdomslære, anestesi, smittevern, farmakologi, anatomi og fysiologi.

Dyrepleiere er med deres kunnskap en viktig del av dyrehelsepersonellteamet.

Dyrepleiere i utlandet

I andre land er det stor variasjon på dyrepleierutdannelsen og lovverk for hva dyrepleiere har lov til å utføre på dyr og dyreklinikker. Ved arbeid i utlandet er det viktig at man setter seg inn det aktuelle landet sine lover og regelverk. I flere land er tittelen veterinary nurse eller veterinary technichan en beskyttet tittel slik som i Norge, og man kan ikke fritt benytte tittelen uten autorisasjon fra det aktuelle landet.

Har man tatt dyrepleierutdannelsen i utlandet – eller planlegger å utdanne seg i utlandet, er det Mattilsynet i Norge som autoriserer dyrepleiere. Ta kontakt med Mattilsynet ved spørsmål om utdannelsen vil føre til autorisasjon og for å søke om autorisasjon i Norge som dyrepleier.

 

Medlemskap

Norsk dyrepleier- og assistentforening er en interesseorganisasjon og ikke et fagforbund. Vårf orening jobber med å spre informasjon og synliggjøre klinikkassistenter og dyrepleiere som profesjoner. NDAF jobber med lovverk og utvikling av dyrepleierutdannelsene samt arrangere kurs og gi ut faglig informasjon. Norsk dyrepleier- og assistentforening var en sterk pådriver den gang dyrepleierutdannelsen ble startet i Norge, samt fikk igjennom regelverk om autorisasjon for dyrepleiere i 2003, vi jobber stadig for et bedre regelverk både for dyrehelsepersonell og annet regelverk som påvirker dyrevelferd iNorge. Styret i Norsk dyrepleier- og assistentforening er frivillig arbeid og vi ønsker et styre som gjenspeiler våre medlemmer. Er du interessert i styrearbeid så ta gjerne kontakt på post@ndaf.no så kan vi fortelle mer. Nye medlemmer til styret velges inn på årsmøte.

For å melde deg inn i Norsk dyrepleier- og assistentforening trykk her.

 

Medlemmer av NDAF som også er medlem i Fagforbundet, får 50% på medlemsavgiften hos oss. Fagforbundet er endel av LO og forhandler lønn for dyrepleiere og klinikkassistenter med NHO. Husk at det finnes ingen generell minstelønn i Norge og at lønnen blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen–her kan det hjelpe å være medlem av en fagforening. Skulle det oppstå konflikter på arbeidstedet kan en fagforening være godt å ha med for eksempel i endringer av turnus, forhandling av lønn, tilrettelegging og oppsigelser. Er du medlem av Fagforbundet og jobber på en tariffbunden klinikk skal du minimum ha det som er fremforhandlet i avtalen mellom Fagforbundet og NHO for dyrepleiere og klinikkassistenter. Du kan på Fagforbundets nettsider se mer informasjon om lønn og arbeidsvilkår for dyrepleiere. For mer informasjon om Fagforbundet trykk her.