Norsk dyrepleier- og assistentforening

Våre medlemmer er dyrepleiere, klinikkassistenter og teknisk / administrativt ansatte tilknyttet veterinærmedisin. I tillegg er mange dyrepleierstudenter medlemmer av foreningen.

NDAF ble startet i 1991 (da med annet navn, FD-T/A). Målsettingen er å gi tilbud om kurs og oppdatering til dyrepleiere og klinikkassistenter på landsbasis. I tillegg vil NDAF være et samlende punkt for personell tilknyttet veterinærmedisin.

Vi jobber med

- Arrangere fagkurs.
- Utgivelse av medlemsbladet ”Tidskritft for Norsk dyrepleier- og asssistentforening”.
- Holde kontakten med den internasjonale dyrepleierforeningen IVNTA og dermed også holde oss oppdaterte om yrket i utlandet.
- Formidle hospiteringsmuligheter i utlandet.
- Være pådriver i videreutviklingen av dyrepleierutdanningen.
- Innholdet i dyrepleiernes autorisasjon og dermed også den vernede tittelen.
- Være et samlingspunkt for alt personell tilknyttet veterinært arbeidUtgivelse av stipender til etterutdanning.

Foto: Fagforbundet og High & Low Studios

Som medlem får du

- Rabatt på kurs arrangert av NDAF
- Medlemsbladet ”Tidskrift for Norsk dyrepleier- og assistentforening” 5-6 ganger i året
- Muligheten til å få stipend til etterutdanning
- Veiledning og støtte i arbeidsspørsmål
- Muligheten til å påvirke hva vi skal jobbe med i foreningen