Hederspris

«I anledning NDAFs 20-årsjubileum har vi delt ut en hederspris! Hedersprisen skulle tildeles en person som har vært en sterk og avgjørende støttespiller for dyrepleieres- og klinikkassistenters fremme på nasjonalt nivå.

Vi ønsker å hylle ressurspersoner fra andre yrkesgrupper eller miljøer som brenner for våre interesser og aktivt arbeider for å heve vår status eller kompetanse. De nominerte er valgt etter styrets gjennomgang av innsendte forslag fra medlemmer av NDAF.

Medlemmene stemte frem Karianne Hansen Heien!

Karianne Hansen Heien, Fagforbundet

I 2006 ble Fagforbundet dyrepleiernes og klinikkassistentenes arbeidstakerorganisasjon. Karianne Hansen Heien (rådgiver i Fagforbundet), har siden den tidlige start engasjert seg i vår sak. Hun har vist et stor personlig engasjement for å fremme dyrepleiernes og klinikkassistentenes rettigheter og vilkår i arbeidslivet.  Hun og Fagforbundet har lagt ned en formidabel innsats, på tross av at vi er en av de minste yrkesgruppene, for at vi har fått på plass intensjonsavtalen som regulerer lønnsnivå og andre arbeidsvilkår. Avtalen som Fagforbundet har forhandlet frem er faktisk kopiert av veterinærforeningen.

De øvrige nominerte var:

Åshild Roaldset
Veterinær utdannet fra University of Bristol, UK. Åshild Roaldset har ledet Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved NVH siden 2008. Åshild har støttet opp om dyrepleiere og viktigheten rundt god etterutdanning for dyrepleiere. Hun har hatt et godt samarbeid med dyrepleiere med store faglige interesser, og laget flere flotte kurs for dyrepleiere - med studiepoeng.  Hun har blant annet fått i gang etterutdanningskurs i anestesi, rehabilitering og odontologi, hun har også vært involvert i dannelsen av en kursserie for atferdskonsulenter i samarbeid med UMB.

Ellef Blakstad
Ellef Blakstad er utdannet veterinær og jobber som fagsjef i Den Norske Veterinærforening der han er leder av DNVs etterutdanningsavdeling og sekretær for alle særforeningene. Han er også ansvarlig for DNVs arbeid med høringssvar i ulike saker. Ellef har vært en viktig støttespiller og samarbeidspartner for dyrepleierforeningen i forbindelse med ulike høringssaker og politiske saker foreningen har jobbet med. I tillegg har han vært stor resurs for foreningen i arbeidet med å arrangere det årlige høstkurset og tilretteleggingen av dette. Hans innsats og velvilje har vært med på å knytte gode faglige bånd mellom foreningene.

Carl Fredrik Ihler
Er utdannet som veterinær og jobber til daglig på Hesteklinikken ved Norges veterinærhøgskole. Ihler har vært en støttespiller og delaktig i arbeidet med utdanning av dyrepleiere fra studiet startet ved NVH. I den perioden Carl Fredrik jobbet i Den norske veterinærforening tok han aktivt del i overgangsordningen for ikke-utdannede klinikkassistenter og arbeidet med DNV-godkjente dyrepleiere. Hadde det ikke vært for støttespillere fra veterinærsiden, som Carl Fredrik Ihler, ville ikke dyrepleiere kommet dit de er i dag.

Jorunn Grøndalen
Er i dag pensjonist etter et langt yrkesliv som veterinær ved Norges veterinærhøgskole. Jorunn var en av de viktigste brikkene i oppstarten av foreningen og i utdanningen for dyrepleiere i Norge. Hun jobbet aktivt for å få til et godt samarbeid mellom foreningen og NVH, slik at vi som dyrepleiere skulle bli hørt og sett som yrkesgruppe og profesjonsutøvere. Hadde vi ikke hatt Jorunn Grøndalen som drahjelp de første årene er det ikke sikkert vi hadde feiret et 20 års jubileum for foreningen.