Stipend

Norsk dyrepleier- og assistentforening deler to stipend årlig. Søknad må være sendt til styret innen 20. september for høsttildeling, og innen 20. mai for vårtildeling.

Søknad skal inneholde informasjon om hvilket kurs du ønsker stipend til og når det avholdes, samt navn og kontaktinformasjon.Stipendet er til et kurs, maks kr 5000,- deles ut. Om kurset koster mer enn maks grense må dette dekkes av søkeren selv, arbeidsgiver eller lignende.

Den som mottar stipendet forplikter seg til å skrive en artikkel til Tidsskrift for Norsk dyrepleier- og assistentforening. Denne artikkelen skal leveres innen fristen til første nummer etter fullført kurs. Artikkelen skal være på to sider eksklusive referanser og bilder, og innholdet må være faglig. Bilder er ønskelig dersom dette er mulig.

Stipendmottaker må levere inn kontonummer til styret for utbetaling av stipendet, og forplikter seg til å forevise kvittering for betalt kurs. Kopi av denne kan sendes sammen med artikkelen. Man må benytte seg av stipend innen 2 år fra det ble utdelt.

Søknad sendes til post@ndaf.no