Ranheim Dyreklinikk / Lade Dyreklinikk søker klinikkassistent, fast stilling.

Ranheim Dyreklinikk og Lade Dyreklinikk er rene smådyrklinikker for hund og katt, beliggende i Trondheim, Norge. Hovedklinikken er sertifisert av DNV, og klinikksjefen er eneste godkjente spesialist veterinær innen spesialiteten «smådyrsykdommer – hund og katt» i Trondheimsregionen/ Trøndelag, og i tillegg autorisert øyelyser.

Ved hovedkontoret har vi 410 kvadratmeter med klinikkbygg, med lettvint atkomst både med bil og buss. Klinikklokalene er nyoppussede og flotte, med velfungerende romløsninger, stor operasjonssal, tannavdeling og kursfasiliteter, samt adskilte avdelinger for hund og katt. Og i tillegg til hovedkontoret har vi Lade Dyreklinikk, som er noe mindre, men også der med gode løsninger for en effektiv klinikkdrift.

Begge klinikker er velutstyrt med bl.a. laboratorium, digital røntgen, tannavdeling med digital tannrøntgen samt ultralyd, operasjonsrom med gassanestesi mm. Ved hovedklinikken har vi i tillegg utstyr for kikkhullskirurgi og beinkirurgi. Med spesialist i smådyrsykdommer og autorisert øyelyser er hovedklinikken også godkjent som praksisplass for smådyr spesialistkandidater, samt for dyrepleierstudenter.

Vår kundemasse øker stadig og vi søker nå etter en engasjert klinikkassistent som er klar for å bidra i teamet, og med et ønske om å levere et godt dyrehelsetilbud i regionen.

Du vil normalt møte allsidige dager, og må påregne en arbeidshverdag med et bredt spekter av gjøremål i en travel smådyrklinikk, der det er viktig å være serviceinnstilt, effektiv og løsningsorientert. Klinikkene våre betjener kun hunder og katter og har ikke kvelds- eller helgevakt, kun regulære åpningstider på dagtid hverdager.

Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, med ansiennitetsregulerte lønnsstiger. Klinikken har også 7% pensjonsinnskudd som betales av klinikken.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Søknad med CV sendes til klinikksjef Anne Mette Knutsen på anne.mette.knutsen@ranheimdyreklinikk.no innen 24. oktober 2021.

Søknader vil bli løpende vurdert, og stillingen kan bli besatt før søknadsfristen.

Se mer av hovedklinikken på våre nettsider https://ranheimdyreklinikk.no/