LEDIG STILLING FOR AUTORISERT DYREPLEIER/ REHABILITERINGSTERAPEUT

Sveberg Dyrehospital åpnet i oktober 2011 og ligger i Malvik kommune mellom Stjørdal og Trondheim. Helt siden oppstarten har vi vært opptatt av å levere dyrehelsetjenester av meget høy faglig kvalitet og samtidig yte god service til våre kunder. I tillegg til vanlige dyrehelsetjenester har vi satset spesielt på kirurgi, halthetsutredninger, sportsmedisin, bildediagnostikk og fysioterapi. Vi utfører det meste av kirurgi, blant annet avansert ledd-, bein og ryggkirurgi. Vi har artroskopi- og laparoskopi utstyr, utstyr til endoskopi, digitalt røntgenutstyr, ultralyd, blodlab mm. Vi har en velutstyrt rehabiliteringsavdeling med bla vanntredemølle, laser, shock wave, elektroterapi, treningsutstyr mm. og rutinert personale som jobber på avdelingen. Pr. i dag sysselsetter klinikken fem veterinærer, fire autoriserte dyrepleiere, hvorav en jobber med fysioterapi, og fire klinikkassistenter.

På grunn av stadig økende oppdragsmengde har vi nå behov for å utvide teamet vårt på rehabiliteringsavdelingen.

LEDIG STILLING FOR AUTORISERT DYREPLEIER/REHABILITERINGSTERAPEUT

• Ønsker du å jobbe i et trivelig arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsdager?

• Ønsker du mulighet til å utvikle deg faglig ved deltakelse på kurs og etterutdanning?

• Synes du kontakten med dyreeiere og god service er en viktig del av arbeidet?

• Ønsker du å jobbe i en klinikk som er i stadig utvikling og ekspansjon?

Kvalifikasjoner

Den ideelle søkeren er deg som er autorisert dyrepleier eller autorisert (human)fysioterapeut og allerede har etterutdanning innenfor fysioterapi på dyr. Men vi oppfordrer også deg som er autorisert dyrepleier eller fysioterapeut, men ikke har utdannelse innenfor fysioterapi på dyr, til å søke. Det samme gjelder deg som er dyrepleierstudent eller fysioterapistudent og kan se for deg at dette er drømmejobben når du er ferdig utdannet. For autorisert dyrepleier eller fysioterapeut vil både opplæring og kursing innenfor rehabilitering og fysioterapi bli gitt om ikke søker allerede har dette. Dette kan f.eks. være CCRP utdanning eller annen utdanning på universitetsnivå, samt intern opplæring.

Avhengig av kompetanse kan det også være aktuelt å ansette assistent med omfattende etterutdanning og erfaring innenfor rehabilitering og fysioterapi på dyr (men ikke ufaglært uten noen form for utdanning eller erfaring innenfor dette fagfeltet).

Søker må beherske norsk (eller svensk) godt både skriftlig og muntlig.

Egenskaper

• Du er faglig engasjert og ønsker å utvikle deg i faget.

• Du har evne til å jobbe strukturert og effektivt både selvstendig og i team.

• Du er hyggelig og i møtekommende overfor våre kunder, og genuint interessert i dyr og dyrehelse.

• Du ønsker å være med på å utvikle både klinikken og rehabiliteringsavdelingen videre.

• Du ønsker å gå «all in» innenfor fagfeltet rehabilitering og fysioterapi på smådyr.

Vi tilbyr

Vi har fokus på et hyggelig arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår. Alle ansatte vil få mulighet til å delta på kurs og etterutdanning. Stillingen vil i tillegg til rehabilitering og fysioterapi inneholde varierte klinikkoppgaver som kan tilpasse søkers kompetanse og interessefelt. Du må imidlertid være motivert til å på sikt jobbe hovedsaklig med fysioterapi og arbeidsoppgaver relatert til dette.

Typiske arbeidsoppgaver i rehabavdelingen er:

- Oppfølging av pasienter etter skader og operasjoner

- Forebyggende behandlinger

- Samtale med eiere om hjemmehåndtering og oppfølging ved utlevering av kirurgipasienter

- Halthetsutredninger i samarbeid med veterinær

- Fysioterapeutiske utredninger

- Vedlikehold og renhold av rehabutstyr (vanntredemølle, laser og annet utstyr)

- Bestilling av rehabrelaterte varer (Back on Track, løfte/bære seler, FitPaws, ortoser etc.)

- Markedsføring av tjenestene

Det er også en fordel med søker som, i hvertfall etterhvert, kan se for seg å holde kurs og foredrag for dyreeiere innenfor emner relatert til skadeforebygging, trening, hundemassasje ol.

Rehabiliteringsavdelingen er i stadig vekst, og vi har mange spennende planer for framtiden.

Klinikken følger arbeidstidsbestemmelser og vilkår fastsatt i tariffavtalen, men har egen lønnsstige som ligger langt over minstelønnssatsene i tariffen, samt har egne, fastsatte lønnstillegg for etterutdanning.

Stillingsprosent 50-100% .

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist 10. juni. Søknader vil vurderes forløpende, og ansettelser vil kunne gjøres før søknadsfristen.

For generelle spørsmål om stillingen ta kontakt med personalansvarlig Hanne Fiskå Valle på sjefdpl@svebergdyrehospital.no. For spørsmål relatert til arbeidet i rehabavdelingen kan Sunniva Morgan kontaktes på rehab@svebergdyrehospital.no eller tlf 416 92 575.

Søknad med CV og referanser sendes til sjefdpl@svebergdyrehospital.no.